Liebster Blogging Award

5:58 AM

Hello friends, how are you?

I have to share with you amazing news I am nominated for Liebster Blogger Award by amazing Elizabeth from https://www.confidentlyelegant.com/
This is my second award this type for very short time and I am happy about it! :)The complete list of the Liebster Award rules are:

1.On your blog, thank the blogger who nominated you for this award.

2.Link back to the blogger that awarded you.

3.Upload the award to your blog.  This can be done by writing a post about the award, and uploading the award image in your sidebar.

4.Answer the questions you have been asked by your nominator in a blog post so your readers can get to know you better.

5.Nominate 5 blogs with less than 200 followers, that you believe deserve to receive this award.

6. Notify the owners of those 5 blogs that you’ve nominated them so they can accept their award.  Bloggers can be nominated more than once, giving their readers more chances to learn more about them.     These are the answers to questions asked by Elizabeth :

1. Blogging can be a little scary at the beginning. What motivated you to take the plunge?

At first, I was a little frightened thinking what if I write something wrong or what if something does not please someone, but eventually I realized that blogging is not just writing but also expressing one's own identity and opinion. I also realized that everyone has the right to an opinion and that everyone has of course a different opinion and I accepted it.Sometimes I even like to write about things I like but also to hear the opinions and experiences of other people. Even from peoples  comments, you can learn a lot. My motivation are people around me, things and events.

2. What type of posts do you enjoy writing the most?

I love to write about monthly favorites that makes me relax and makes me happy.
I also love to write about life things and share some reviews. :)

3. What time of day and in what setting do you write best?

Depending on inspiration and commitment, it's sometimes difficult to match time as well as blogging obligations, but I always find time. I think that I have the most inspiration in the afternoon before sunset, that is when day slowly ends and the inspiration comes by itself because relaxing time starts.

4.  Who is your biggest supporter?

My biggest support is my love person who is always there for me and with me.
Also, my readers and followers are my support.
Without your people, the blog would not make sense.

5. If you could have any dessert in the world what would it be?

I am sweet addicted , but if I really have to choose, I think it would be a strawberry cheesecake.
My own nominations for the Liebster Blogging Award are:My questions for my nominees are :

1. Where do you find inspiration for blogging?
2. How long do you need to write a post?
3. How do you spend your free time?
4. What type of posts do you enjoy writing the most?
5. Who is your biggest supporter?


I hope you enjoyed and see you so with new post! ;)


Pozdrav drugari, kako ste?
Moram da podelim sa vama neverovatne vesti , nominovan sam za Liebster Blogger nagradu od strane predivne Elizabet sa sajta https://www.confidentlielegant.com/
Ovo je moja druga nagrada ove vrste za veoma kratko vreme i srećan sam zbog toga! :)

Kompletna lista pravila Liebster nagrade su:

1. Na vašem blogu, zahvalite blogeru koji vas je nominovao za ovu nagradu.

2.Linkujte nazad blogera koji vam je dodelio nagradu.

3. Prenesite nagradu na svoj blog. Ovo se može uraditi pisanjem posta o dodeli nagrade i prenošenjem slike nagrade u vaš post.

4.Odgovorite na pitanja koja vam je postavio vaš kandidat u blogu, tako da vas čitaoci mogu bolje upoznati.

5. Navedite 5 blogova sa manje od 200 pratilaca, za koje verujete da zaslužuju da dobiju ovu nagradu.

6. Obavestite vlasnike tih 5 blogova koje ste nominovali da bi mogli prihvatiti svoju nagradu.

Ovo su odgovori na pitanja Elizabeth:

1. Blogovanje može biti malo strašno na početku. Šta vas je motivisalo da počnete?

U početku sam se bio pomalo uplašen razmišljajući šta ako napišem nešto pogrešno ili šta ako  se nešto ne svidi nekom, ali na kraju sam shvatio da blogging nije samo pisanje već i izražavanje vlastitog identiteta i mišljenja. Takođe sam shvatio da svako ima pravo na mišljenje i da svako ima naravno drugačije mišljenje i prihvatio sam ga. Ponekad čak i želim pisati o stvarima koje volim, ali i da čujem mišljenja i iskustva drugih ljudi. Čak i od komentara ljudi, možete puno naučiti. Moja motivacija su ljudi oko mene, stvari i događaji.

2. O čemu volite najviše da pišete?

Volim da pišem o mesečnim favoritima što me čini opuštenim i čini me srećnim.
Takođe volim da pišem o životnim stvarima i da odradim po neku recenziju :)

3. U koje doba dana i kad najbolje pišete?

U zavisnosti od inspiracije i posvećenosti, ponekad je teško uskladiti se vremenu, kao i obavezama za blogovanje, ali uvek pronalazim vreme. Mislim da imam najviše inspiracije u popodnevnim satima pre zalaska sunca, tada se dan polako završava i inspiracija dolazi sama po sebi jer počinje vreme za opuštanje.

4. Ko je vaša najveća podrška?


Moja najveća podrška je moja druga polovina koja je uvek tu za mene i sa mnom.
I moja podrška su i moja čitaoci i pratioci.
Bez vaših ljudi, blog ne bih imao smisla.

5. Ako biste mogli da imate bilo kakav desert na svetu šta bi bilo?

Zavisnik sam od slatkiša, ali ako stvarno moram da izaberem, mislim da bi to bio čizkejk od jagoda.

Moje nominacije za Liebster Blogging nagradu su:Moja pitanja za moje kandidate su:

1. Gde nalazite inspiraciju za blogovanje?
2. Koliko vam dugo trebate da napišete nov post?
3. Kako provodite slobodno vreme?
4. Koje vrste postova najviše volite pisati?
5. Ko je vaša najveća podrška?


Nadam se da ste uživali i vidimo se uskoro sa novim postom! ;) 

You Might Also Like

2 comments

Popular Posts

Follow me on Instagram

Subscribe